Grafik Tasarım

Grafik Tasarım

Kurumsallaşmayı hedefleyen şirketlerin, kurum kimliğini özetleyecek profesyonel bir logoya sahip olmaları yadsınmayacak bir gerçektir.

Kurumsal logo şirket kültürüne, sektöre ve ürüne uygun renkte olmalıdır. Unutulmamalıdır ki renklerin duygular üzerindeki etkisi azımsanmayacak kadar çoktur.

Logo tasarlanırken biçimi, rengi, şekli itibariyle kurum kimliğinin, hedef kitlede doğru algılanması amaçlanır. Logo tasarımı akılda kalıcı, çağrıştırıcı, sade ve şık bir dizaynla şirketin imajını yansıtacak şekilde yapılmaktadır.

Profesyonel ekibimiz tarafından yapılan logonun, biçimi ve rengi itibariyle tüm mecralarda (matbaa-ofset baskı, promosyon-serigraf baskı…) sorunsuz bir şekilde uygulanabilirliği göz ardı edilmemektedir.

Logo şirketinizin aynasıdır. Profesyonel bir logo şirketiniz hakkında muhataplarınıza olumlu izler bırakacak ve bu izler şirketiniz ile muhatabınız arasında köprü kuracaktır.

Bir kaç farklı şekilde tasarlanan logonun sunumu yapılmakta ve kabul edilen taslakta istenen değişiklikler tamamlandıktan sonra logonuz, interaktif ortama ve baskıya hazır formatlarda teslim edilmektedir.